• 09141780679
  • ali.adhami93@gmail.com

    صنایع چوب و فلز ادهمی

    تولید انواع پله گرد های چوبی و فلزی ، طراحی و تولید طرح های چوبی با استفاده از دستگاه های cnc

    خدمات صنایع چوب ادهمی

    خدماتی که توسط صنایع چوب و فلز ادهمی ارائه می شود عبارتند از

    طرح های cnc

    تولید طرح های چوبی با دستگاه cnc

    پله گرد فلزی

    تولید انواع پله گرد فلزی

    پله گرد چوبی

    تولید انواع پله گرد چوبی

    نمونه کارها

    برخی از نمونه کارهای صنایع چوب ادهم در زمینه های پله گرد های چوبی و فلزی و همچنین طرح های اجرا شده با دستگاه CNC .

    تماس با ما

    کرمان خیابان شریعتی 13 ساختمان برنا طبقه اول واحد یک. تلفن: 09141780679